Skriv ut

AKTUELLT


Publicerad på av

Gemla i Milano

Denna vecka finns Gemla plats i Milano (se föregående inlägg) i Hall 22,
F20-24
.

Följ Deskstore And Friends (@deskstoreandfriends) på Instagram för att
ta del av de senaste bilderna från mässan!

 

This week you can find Gemla at the furniture fair (see previous post) in
Milano, in Hall 22 F20-24.

Follow Deskstore And Friends (@deskstoreandfriends) on Instagram to see
the latest photos from the fare!

 

Läs hela inlägget
Publicerad på av

Swedish Design Goes Milan 2015

Läs hela inlägget: Swedish Design Goes Milan 2015

Den 28:e upplagan av Salone Ufficio, med namnet Workplace 3.0, kommer
att pågå under datumen 14-19 april 2015 i Milano. Utställningen, som hålls
vartannat år, kommer att fokusera på en nytt, allomfattande förhållningssätt
när det kommer till designen av en arbetsplats (Salone Ufficio Workplace
3.0
).

Sverige kommer officiellt att närvara i hall 22, där den moderna
arbetsplatsen ur ett svenskt perspektiv kommer att visas upp. Ett rum att
leva och arbeta i, som både är hemliknande och samtidigt väldigt produktivt.
Fokus ligger på uthållighet, ergonomi, teknologi, påhittighet samt vikten av
avslappning och vitalisering. Det har skett en förändring i hur vi arbetar och
lever, i och med att teknologin gör det möjligt att arbeta varifrån vi vill. Det
måste dock även finnas utrymme för återhämtning (Swedish Design Goes).

Med på utställningen i Milano 2015 finns Gemla, som ställer ut stolarna
Bow Chair (Lisa Halland), Collage (Front) och Vilda (Jonas Bohlin).
Gemlas långvariga fokus på detaljer och uthålliga, massiva material bidrar till
den svenska utställningens hållbarhetstänk, tillsammans med en unik
entreprenörsanda och en tradition av fint hantverk som starkt påverkats av
ett överflöd av landsbygd (Swedish Design Goes).

 

The 28th edition of Salone Ufficio, called Workplace 3.0, will be held during
the 14th-19th of April 2015 in Milan. The fare, which is held every second
year, will focus on a new, all-encompassing approach when it comes to
workspace design (Salone Ufficio Workplace 3.0).

Sweden will officially be present in hall 22, where the modern workspace
from a Swedish perspective will be shown. A room to live and work in, that is
both home-like and very productive.
Focus will be on durability, ergonomy, technology, innovation and the
importance of relaxation and rejuvenation. There has been a change in how
we work and live, because technology allows us to work from wherever we
want to. Still, we also have to make room for relaxation and recreation
(Swedish Design Goes).

Gemla will be present at the furniture fare in Milan 2015, presenting the
chairs Bow Chair (Lisa Halland), Collage (Front) and Vilda (Jonas Bohlin).
Gemla's long lasting attention to details and durable, solid materials is part of
the Swedish sustainability mindset and unique entrepreneurial spirit, along
with a tradition of fine craftsmanship that's heavily influenced by the
abundance of countryside, and that's being presented at the fare (Swedish
Design Goes
).

 

bow-chair-front_2collage-chair-front_2
vilda-3-front_2vilda-4-front_2

 

Swedish Design Goes Milan 2015 är ett samarbete mellan Business Sweden,
VisitSweden och Sveriges Ambassad.

 

Swedish Design Goes Milan 2015 is a collaboration between Business Sweden,
VisitSweden and the Swedish Embassy.

Läs hela inlägget